Galactic Funk, på Limited Edition Purple Vinyl, med den tidsriktige tittelen: «We Come in PEZ». 

På 50-årsjubileumet til The Funk, Woodstock-festivalen, Månelandingen og President Jimmy Carters UFO-observasjon, går eliten av norske Funk-musikere sammen for å gi ut denne intergalaktiske, retro-urbane, kvasi-politiske kreasjon av kjærlighet… Debutalbumet til Norges nye supergruppe – Galactic Funk, på Limited Edition Purple Vinyl, med den tidsriktige tittelen: «We Come in PEZ». 

Produsent og eier av Galactic Park Studios Tormod Leithe og vokalist/komponist Petter Aagaard er de to eksentriske, UFO-troende funkaholikerne som står bak denne spirituelle nødvendigheten. Funk-kollektivet består også av bassist Jonny Sjo (D’Sound), trombonist Roy Agee (Prince), pianist Knut Løchsen (Shining), saksofonist Magnus Bakken (Ninjabeat), trompetist Pål Gunnar Fiksdal, gitarist Hans Bollandsås og mange flere… Nesten alle andre instrumenter og visuell design: Tormod Leithe. 

Her er den eneste muligheten å få kjøpt denne lilla vinylen, signert av originalmedlemene i bandet, og i et meget begrenset opplag på kun 300 eks. (Ryktet skal ha det til at funky musikk låter faktisk bedre på purple wax.) 

Pris: 250,- NOK. Denne utgivelsen kommer til å bli et samlerobjekt før Trump går av som president… (!) 

Bestill «We come in PEZ» nå! 

Utgivelsesdato: 11. November, på selve Våpenhviledagen.

Albumet er dedikert til The Purple Yoda, og det hadde aldri blitt skapt hadde det ikke vært for vår kjærlighet og savn til vår sanne Funk-profet.

GALACTIC FUNK er et norsk, eksperimentelt Funk-kollektiv som består av Tormod Leithe og Petter Aagaard. Basert i Galactic Park Studios, Melhus, bare noen få mil unna Hessdalen, hvor det har vært flere UFO-observasjoner enn noen annen plass i verden. (!) Deres lydbilde er en form for nedstrippet electro-funk med en psykedelisk space-inspirasjon fra P-Funk afronautene på 70-tallet, the purple freaks fra 80-tallet og ikke minst, alle framtidens energiske breakdansere.

Med andre ord, deres mål med dette prosjektet, er å levere frisk, vintage Funk, men de ser ikke på seg selv som en bevegelse eller noe nostalgisk. Galactic Funk er en spirituell nødvendighet.

TORMOD LEITHE er kapteinen på skuta, med en finger på alle knappene i studio. En rebelsk optimist, designer, sjanger-bøyende artist og produsent. Han har tidligere gitt ut albumene «Galactic Awakening» (2016) og «Galactic Lounge» (2017). Han har også produsert en rekke andre artister og er eier/designer av Dynamis Design.

PETTER AAGAARD er vokalist og medkomponist i Galactic Funk, og har tidligere gitt ut albumene «Viva Disco Planet» (2000), «Commercial Rebel» (2003) og «The Funklectic» (2009) under artistnavnet Pozitivity. Som vokalist i Glam Slam er han på utgivelsene «Live in Amsterdam» (2004) og «Shockadelica» (2008). På teater har han hatt hovedroller i produksjoner som «Saturday Night Fever», «The Full Monty», «Cats» og «Operation Opera» m. saksofonist Bendik Hofseth. Han har skrevet to bøker: den kritikkerroste «Prince – Shockadelica» (2014) med Christer Falck og den kontroversielle Star Wars-boken «A Disturbance in The Force» (2015), gitt ut på Falck Forlag AS.

ENGLISH

Celebrating the 50th anniversary of The Funk, the Woodstock Festival, the moon-landing, and President Jimmy Carters UFO-discovery, a league of the best Norwegian funk-musicians have joined forces to release this intergalactic, retro-urban, quazi-political labour of Love… The funky debut-album from the supergroup Galactic Funk, on Limited Edition Purple Vinyl, with the conveniant title: «We come in PEZ». 

Produced in Galactic Park Studios by Mr. Tormod Leithe and performed by Petter Aagaard, the two eccentric space-brains behind this spiritual experiment. The funk-collective includes bassist Jonny Sjo (D’Sound), trombonist Roy Agee (Prince), saxophonist Magnus Bakken (Ninjabeat), trumpetist Pål Gunnar Fiksdal, pianist Knut Løchsen, guitarist Hans Bollandsås, drummer Hendrik Smock, and many more… Almost all other instruments and visual designs by the multitalented Tormod Leithe. 

Now is the one and only chance to get this Limited Edition purple vinyl release, personally signed by the original members of the band, and only available in 300 numbered copy’s! (Rumor has it, that funky music sounds better on purple wax.) 

Price: 250,- NOK. This release will guaranteed be a funky collectors item way before Trump ends his presidency… (!) 

Order now! 

Release date: November 11th 2019 

The album is dedicated to The Purple Yoda, and it would have never been created if it hadn’t been for the love and loss of our true Funk-prophet…

GALACTIC FUNK is a norwegian, experimental Funk-collective, composed of Tormod Leitheand Petter Aagaard. Based in Galactic Park Studios, Melhus – just a few miles away from Hessdalen, where there have been more UFO-sightings than anywhere else in the world. Their sound is a distinctive brand of stripped-down electronic Funk with a psychedelic space-influence. The duo is highly influenced by the P-Funk afronauts of the 70’s, the purple freaks of the 80’s and the groundbreaking breakdance of the future.

In other words, their mission here on Earth is to deliver a fresh, vintage-sounding Funk, but they do not look at themself as a «movement» or «nostalgic». Galactic Funk is a spiritual necessity.

TORMOD LEITHE is the captain of the starfleet, with fingers on all the buttons he can push, to a higher ground. A rebel optimist, designer, genre bending artist and producer. He has previously released the albums «Galactic Awakening» (2016) and «Galactic Lounge» (2017). He has produced and co-written with various artists. He is also an owner / designer in Dynamis Design.

PETTER AAGAARD is the lead singer in Galactic Funk, and have previously released funk-music under the solo-artist name Pozitivity, with releases such as «Viva Disco Planet» (2000), «Commercial Rebel» (2003) and «The Funklectic» (2009). With the band Glam Slam, he’s released «Live in Amsterdam» (2004) and «Shockadelica» (2008). As a theater artist, he’s had lead roles in productions such as «Saturday Night Fever», «The Full Monty», «Cats» and «Operation Opera» with saxophonist Bendik Hofseth. He is also a vocalist in the funk-band Housequake and the director of the ongoing Prince tribute tour «Purple Music». As an author he has written two books: The critically aclaimed «Prince – Shockadelica» (2014) with Christer Falck and the controversial Star Wars-book «A Disturbance in The Force» (2015), both released on Falck Forlag AS.